Naming & branding / agentúra Effectix

ajvy

Idea

in vitro

Zadanie na tvorbu značky pre porovnávač kliník poskytujúcich umelé oplodnenie bolo od začiatku veľkou výzvou. Náročná téma, ťažký segment, množstvo konkurencie. Skratka pre umelé oplodnenie in vitro je IV. Vedela som, že téma musí byť zjednodušená konceptom, ktorý ju poľudští. Najskôr som pracovala s témou plodnosti, maskota, ovocia, no napokon som išla iným – lingvistickým smerom. Keď som si to dlho opakovala nahlas, uvedomila som si, že slovíčko IV – „ajvy“ má veľký význam v našom jazyku. Týka sa to „aj vás“. Ak „aj vy“ máte tento problém, sme tu, pripravení vám pomôcť.

Typografický koncept sme podporila ideou dvoch čiarok, ktoré sú symbolické pre túžbu otehotnieť. Cieľom idey je priniesť priateľskú a dostupnú komunikáciu pre tému, ktorá je často bolestivá a náročná.