Kreatívna stratégia

Edenpharma

Filozofia

Niečo vám chýba a my vieme čo

Farmaceutický priemysel je náročná téma, ktorú som chcela oživiť a poľudštiť.

Výživové doplnky už z jadra názvu obsahujú slovo “doplniť”. Vychádzam zo sebavedomej premisy, že “vieme, čo vám chýba”, (ktorý vitamín, ktorý minerál).

”Chýbanie” som graficky znázornila v typografii chýbajúcom písmenom v slove, ktoré zakaždým reprezentuje symptóm chýbajúcej latky (únava, nespavosť, imunita…). Kreatívu som oživila farbami, ktoré vychádzajú z klientovho obalového designu, no doteraz ich v komunikácii nepoužíval.