Kampaň / agentúra Effectix

Sanatorium Tattoo

Idea

True love supports self expression

Stigma okolo tetovania môže byť hlboko zakorenená v kultúrnych, sociálnych a historických kontextoch. Keď sa človek rozhodne pre tetovanie, často čelí názorom svojich blízkych, ktorí túto myšlienku nepodporujú. Tieto názory sa často týkajú hrozieb, stereotypov, zraňujúcich afirmácií o živote, budúcnosti a vzťahoch.

Naša myšlienka je založená na kontroverzných vetách v priamej reči, ktoré hovoria o krutých pravdách / nepravdách o živote človeka. Idea: Skutočná láska podporuje sebavyjadrenie.

  • Pravá láska nesúdi. Pravá láska chápe.
  • Pravá láska nekritizuje. Pravá láska oceňuje.
  • Pravá láska neovláda. Pravá láska rešpektuje.