Kreatívna stratégia / agentúra Effectix

Stopka design

Crossline brand idea

Máte na to!…

Klient v CZ v segmente luxusného nábytku dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou “horných 10 tisíc”. Chýba mu však konzistentná a kreatívna komunikácia, ktorá nebude hovoriť len “o produkte”. Zároveň klient vyjadruje túžbu osloviť mladšiu solventnú cieľovú skupinu 25+.

Kreatívny koncept sme odvážne smerovali na túto klientelu, idea sprvoti mierne “drzá”, nakoniec zahŕňa hlboké posolstvo.